ژنراتور کایجلی تکفاز


ژنراتور کایجلی تکفاز توان ۸ کیلو وات

ژنراتور کایجلی تکفاز توان ۸ کیلو وات مدل KSFD۸۰۰۰ تک فاز بدون برس و خازن ،طراحی شده برای لوازم خانگی، شهری و یا کشتی های minitype است.ساختار ژنراتور کایجلی مدل KSFD۸۰۰۰  دارای ساختار کلاس حفاظت IP۲۱ ضد چک می باشد.فضای داخلی  ژنراتور کایجلی مدل KSFD۸۰۰۰ از مواد مغناطیسی و الکتریکی با کیفیت بالا ساخته شده .

ژنراتور کایجلی تکفاز توان ۷٫۵ کیلو وات

ژنراتور کایجلی تکفاز توان ۷٫۵ کیلو وات مدل  ST-۷.۵ عموما برای لوازم خانگی، روشنایی شهر-روستا و یا کشتی های کوچک استفاده می شود.ساختار ترانزیستور نوع IP۲۱ نوع حفاظتی ضد حریق، خود تحریک میدان مغناطیسی و ولتاژ ثابت است.

ژنراتور کایجلی تکفاز توان ۵ کیلو وات مدل KSFD۵۰۰۰

ژنراتور کایجلی تکفاز توان ۵ کیلو وات مدل KSFD۵۰۰۰ ،طراحی شده برای لوازم خانگی، شهری و یا کشتی های minitype است.ساختار ژنراتور کایجلی مدل KSFD۵۰۰۰  دارای ساختار کلاس حفاظت IP۲۱ ضد چک می باشد.فضای داخلی  ژنراتور کایجلی مدل KSFD۵۰۰۰   از مواد مغناطیسی و الکتریکی با کیفیت بالا ساخته شده است.

ژنراتور کایجلی تکفاز توان ۵ کیلو وات

ژنراتور کایجلی تکفاز توان ۵ کیلو وات مدل  ST-۵ عموما برای لوازم خانگی، روشنایی شهر-روستا و یا کشتی های کوچک استفاده می شود.ساختار ترانزیستور نوع IP۲۱ نوع حفاظتی ضد حریق، خود تحریک میدان مغناطیسی و ولتاژ ثابت است.و همچنین برای کارگاه ها، کوه ها و مراتع به عنوان منبع انرژی الکتریکی برای اهداف روشنایی مورد استفاده قرار می گیرند، و میتوان به عنوان منبع انرژی ذخیره شده برای استفاده از موارد اضطراری قرار گیرد.

ژنراتور کایجلی تکفاز توان ۳ کیلو وات مدل KSFD۳۰۰۰

ژنراتور کایجلی تکفاز توان ۳ کیلو وات مدل KSFD۳۰۰۰ ،طراحی شده برای لوازم خانگی، شهری و یا کشتی های minitype است.ساختار ژنراتور کایجلی مدل KSFD۳۰۰۰ دارای ساختار کلاس حفاظت IP۲۱ ضد چک می باشد.فضای داخلی  ژنراتور کایجلی مدل KSFD۳۰۰۰   از مواد مغناطیسی و الکتریکی با کیفیت بالا ساخته شده است.

ژنراتور کایجلی تکفاز توان ۳ کیلو وات

ژنراتور کایجلی تکفاز توان ۳ کیلو وات مدل  ST-۳ عموما برای لوازم خانگی، روشنایی شهر-روستا و یا کشتی های کوچک استفاده می شود.ساختار ترانزیستور نوع IP۲۱ نوع حفاظتی ضد حریق، خود تحریک میدان مغناطیسی و ولتاژ ثابت است. این ژنراتور طراحی برای قدرت لوازم خانگی و شهر روشنایی، روستاها، خانه ها و یا کشتی های minitype شده است و همچنین برای کارگاه ها، کوه ها و مراتع به عنوان منبع انرژی الکتریکی برای اهداف روشنایی مورد استفاده قرار می گیرند، و میتوان به عنوان منبع انرژی ذخیره شده برای استفاده از موارد اضطراری قرار گیرد.

ژنراتور کایجلی تکفاز توان ۲۰ کیلو وات

ژنراتور کایجلی تکفاز توان ۲۰ کیلو وات مدل  ST-۲۰ عموما برای لوازم خانگی، روشنایی شهر-روستا و یا کشتی های کوچک استفاده می شود.ساختار ترانزیستور نوع IP۲۱ نوع حفاظتی ضد حریق، خود تحریک میدان مغناطیسی و ولتاژ ثابت است.

ژنراتور کایجلی تکفاز توان ۱۵ کیلو وات

ژنراتور کایجلی تکفاز توان ۱۵ کیلو وات مدل  ST-۱۵ عموما برای لوازم خانگی، روشنایی شهر-روستا و یا کشتی های کوچک استفاده می شود.ساختار ترانزیستور نوع IP۲۱ نوع حفاظتی ضد حریق، خود تحریک میدان مغناطیسی و ولتاژ ثابت است

ژنراتور کایجلی تکفاز توان ۱۲ کیلو وات KSFD۱۲۰۰۰

ژنراتور کایجلی تکفاز توان ۱۲ کیلو وات KSFD۱۲۰۰۰،طراحی شده برای لوازم خانگی، شهری و یا کشتی های minitype است. ژنراتور کایجلی مدل KSFD۱۲۰۰۰  دارای ساختار کلاس حفاظت IP۲۱ ضد چک می باشد.فضای داخلی  ژنراتور کایجلی مدل KSFD۱۲۰۰۰   از مواد مغناطیسی و الکتریکی با کیفیت بالا ساخته شده .

ژنراتور کایجلی تکفاز توان ۱۲ کیلو وات

ژنراتور کایجلی تکفاز توان ۱۲ کیلو وات مدل  ST-۱۲ عموما برای لوازم خانگی، روشنایی شهر-روستا و یا کشتی های کوچک استفاده می شود.ساختار ترانزیستور نوع IP۲۱ نوع حفاظتی ضد حریق، خود تحریک میدان مغناطیسی و ولتاژ ثابت است.

ژنراتور کایجلی تکفاز توان ۱۰ کیلو وات

ژنراتور کایجلی تکفاز توان ۱۰ کیلو وات مدل  ST-۱۰ عموما برای لوازم خانگی، روشنایی شهر-روستا و یا کشتی های کوچک استفاده می شود.ساختار ترانزیستور نوع IP۲۱ نوع حفاظتی ضد حریق، خود تحریک میدان مغناطیسی و ولتاژ ثابت است.

ژنراتور کایجلی تک فاز توان ۱۰ کیلو وات مدل KFSD۱۰۰۰۰

ژنراتور کایجلی تک فاز توان ۱۰ کیلو وات مدل KFSD۱۰۰۰۰ ،طراحی شده برای لوازم خانگی، شهری و یا کشتی های  است.ژنراتور کایجلی مدل KSFD۱۰۰۰۰  دارای ساختار کلاس حفاظت ضد چک می باشد.فضای داخلی  ژنراتور کایجلی مدل KSFD۱۰۰۰۰   از مواد مغناطیسی و الکتریکی با کیفیت بالا ساخته شده .

 

برای اطلاع از موجودی سایر برند ها تماس بگیرید