ژنراتور کایجلی سه فاز


فروشگاه موتور آلات صنعتی و کشاورزی داداشی عرضه کننده انواع ژنراتورهای سه فاز کایجلی در توان های مختلف است. 

ژنراتور کایجلی سه فاز توان ۷٫۵ کیلو وات

ژنراتور کایجلی سه فاز توان ۷٫۵ کیلو وات مدل  STC-۷.۵ عموما برای لوازم خانگی، روشنایی شهر-روستا و یا کشتی های کوچک استفاده می شود.این ژنراتور سه فاز، چهار نوع سیم، اتصال ستاره با نقطه خنثی. ولتاژ نامی ولتاژ ۴۰۰ ولت، ولتاژ ۲۳۰ ولت فاز، فرکانس ۵۰Hz، ضریب قدرت تا ۰٫۸ است.

ژنراتور کایجلی سه فاز توان ۵۰ کیلو وات

ژنراتور کایجلی سه فاز توان ۵۰ کیلو وات مدل  STC-۵۰ عموما برای لوازم خانگی، روشنایی شهر-روستا و یا کشتی های کوچک استفاده می شود.این ژنراتور سه فاز، چهار نوع سیم، اتصال ستاره با نقطه خنثی. ولتاژ نامی ولتاژ ۴۰۰ ولت، ولتاژ ۲۳۰ ولت فاز، فرکانس ۵۰Hz، ضریب قدرت تا ۰٫۸ است.

ژنراتور کایجلی سه فاز توان ۵ کیلو وات

ژنراتور کایجلی سه فاز توان ۵ کیلو وات مدل  STC-۵ عموما برای لوازم خانگی، روشنایی شهر-روستا و یا کشتی های کوچک استفاده می شود.این ژنراتور سه فاز، چهار نوع سیم، اتصال ستاره با نقطه خنثی. ولتاژ نامی ولتاژ ۴۰۰ ولت، ولتاژ ۲۳۰ ولت فاز، فرکانس ۵۰Hz، ضریب قدرت تا ۰٫۸ است.

ژنراتور کایجلی سه فاز توان ۴۰ کیلو وات

ژنراتور کایجلی سه فاز توان ۴۰ کیلو وات مدل  STC-۴۰ عموما برای لوازم خانگی، روشنایی شهر-روستا و یا کشتی های کوچک استفاده می شود.این ژنراتور سه فاز، چهار نوع سیم، اتصال ستاره با نقطه خنثی. ولتاژ نامی ولتاژ ۴۰۰ ولت، ولتاژ ۲۳۰ ولت فاز، فرکانس ۵۰Hz، ضریب قدرت تا ۰٫۸ است.

ژنراتور کایجلی سه فاز توان ۳۰ کیلو وات

ژنراتور کایجلی سه فاز توان ۳۰ کیلو وات مدل  STC-۳۰ عموما برای لوازم خانگی، روشنایی شهر-روستا و یا کشتی های کوچک استفاده می شود.این ژنراتور سه فاز، چهار نوع سیم، اتصال ستاره با نقطه خنثی. ولتاژ نامی ولتاژ ۴۰۰ ولت، ولتاژ ۲۳۰ ولت فاز، فرکانس ۵۰Hz، ضریب قدرت تا ۰٫۸ است.

ژنراتور کایجلی سه فاز توان ۳ کیلو وات

ژنراتور کایجلی سه فاز توان ۳ کیلو وات مدل  STC-۳ عموما برای لوازم خانگی، روشنایی شهر-روستا و یا کشتی های کوچک استفاده می شود.و همچنین برای کارگاه ها، کوه ها و مراتع به عنوان منبع انرژی الکتریکی برای اهداف روشنایی مورد استفاده قرار می گیرند، و میتوان به عنوان منبع انرژی ذخیره شده برای استفاده از موارد اضطراری قرار گیرد.

ژنراتور کایجلی سه فاز توان ۲۴ کیلو وات

ژنراتور کایجلی سه فاز توان ۲۴ کیلو وات مدل  STC-۲۰ عموما برای لوازم خانگی، روشنایی شهر-روستا و یا کشتی های کوچک استفاده می شود.این ژنراتور سه فاز، چهار نوع سیم، اتصال ستاره با نقطه خنثی. ولتاژ نامی ولتاژ ۴۰۰ ولت، ولتاژ ۲۳۰ ولت فاز، فرکانس ۵۰Hz، ضریب قدرت تا ۰٫۸ است.

ژنراتور کایجلی سه فاز توان ۱۵ کیلو وات

ژنراتور کایجلی سه فاز توان ۱۵ کیلو وات مدل STC-۱۵ عموما برای لوازم خانگی، روشنایی شهر-روستا و یا کشتی های کوچک استفاده می شود.این ژنراتور سه فاز، چهار نوع سیم، اتصال ستاره با نقطه خنثی ولتاژ نامی ولتاژ ۴۰۰ ولت، ولتاژ ۲۳۰ ولت فاز، فرکانس ۵۰Hz، ضریب قدرت تا ۰٫۸ است.

ژنراتور کایجلی سه فاز توان ۱۲ کیلو وات

ژنراتور کایجلی سه فاز توان ۱۲ کیلو وات مدل  STC-۱۲ عموما برای لوازم خانگی، روشنایی شهر-روستا و یا کشتی های کوچک استفاده می شود.این ژنراتور سه فاز، چهار نوع سیم، اتصال ستاره با نقطه خنثی. ولتاژ نامی ولتاژ ۴۰۰ ولت، ولتاژ ۲۳۰ ولت فاز، فرکانس ۵۰Hz، ضریب قدرت تا ۰٫۸ است.

ژنراتور کایجلی سه فاز توان ۱۰ کیلو وات

ژنراتور کایجلی سه فاز توان ۱۰ کیلو وات مدل  STC-۱۰ عموما برای لوازم خانگی، روشنایی شهر-روستا و یا کشتی های کوچک استفاده می شود.این ژنراتور سه فاز، چهار نوع سیم، اتصال ستاره با نقطه خنثی. ولتاژ نامی ولتاژ ۴۰۰ ولت، ولتاژ ۲۳۰ ولت فاز، فرکانس ۵۰Hz، ضریب قدرت تا ۰٫۸ است.

ژنراتور کایجلی سه فاز توان ۲۰ کیلو وات

ژنراتور کایجلی سه فاز توان ۲۰ کیلو وات مدل  STC-۲۰ عموما برای لوازم خانگی، روشنایی شهر-روستا و یا کشتی های کوچک استفاده می شود.این ژنراتور سه فاز، چهار نوع سیم، اتصال ستاره با نقطه خنثی. ولتاژ نامی ولتاژ ۴۰۰ ولت، ولتاژ ۲۳۰ ولت فاز، فرکانس ۵۰Hz، ضریب قدرت تا ۰.۸ است.

 

برای اطلاع از موجودی سایر برند ها تماس بگیرید