الکتروموتور 0.18 کیلووات ( 1500 و 3000 دور )


الکتروموتور ۰.۱۸ کیلووات ۳۰۰۰ دور 

قدرت خروجی (KW) ۰.۱۸
سرعت در بار نامی (RPM) ۲۷۵۰
جریان نامی (A) ۱.۰۶∆/۰.۶۱Y
گشتاور نامی (N.M) ۰.۶۳
تعداد فاز ۳

الکتروموتور ۰.۱۸ کیلووات ۱۵۰۰ دور 

قدرت خروجی (KW) ۰.۱۸
سرعت در بار نامی (RPM) ۱۳۵۰
جریان نامی (A) ۱.۲∆/۰.۶۷Y
گشتاور نامی (N.M) ۱.۲۷
تعداد فاز ۳

برای اطلاع از موجودی سایر برند ها تماس بگیرید