الکتروموتور 0.25 کیلووات ( 1500 و 3000 دور )


الکتروموتور ۰.۲۵ کیلووات ۳۰۰۰ دور

قدرت خروجی (KW) ۰.۱۸
سرعت در بار نامی (RPM) ۲۷۵۰
جریان نامی (A) ۱.۰۶∆/۰.۶۱Y
گشتاور نامی (N.M) ۰.۶۳
تعداد فاز ۳

الکتروموتور ۰.۲۵ کیلووات ۱۵۰۰ دور 

قدرت خروجی (KW) ۰.۲۵
سرعت در بار نامی (RPM) ۱۴۰۰
جریان نامی (A) ۱.۴∆/۰.۸۳Y
گشتاور نامی (N.M) ۱.۷۱
تعداد فاز ۳

برای اطلاع از موجودی سایر برند ها تماس بگیرید