الکتروموتور 0.37 کیلووات ( 1000 ، 15000 و 3000 دور )


الکتروموتور ۰.۳۷ کیلووات ۳۰۰۰ دور

قدرت خروجی (KW) ۰.۳۷
سرعت در بار نامی (RPM) ۲۸۲۵
جریان نامی (A) ۱.۷۴∆/۱Y
گشتاور نامی (N.M) ۱.۲۵
تعداد فاز ۳

الکتروموتور ۰.۳۷ کیلووات ۱۵۰۰ دور

قدرت خروجی (KW) ۰.۳۷
سرعت در بار نامی (RPM) ۱۳۹۰
جریان نامی (A) ۲∆/۱.۱۵Y
گشتاور نامی (N.M) ۲.۵۴
تعداد فاز ۳

الکتروموتور ۰.۳۷ کیلووات ۱۰۰۰ دور

قدرت خروجی (KW) ۰.۳۷
سرعت در بار نامی (RPM) ۹۲۰
جریان نامی (A) ۱.۸∆/۱.۰۴Y
گشتاور نامی (N.M) ۳.۸۴
تعداد فاز ۳

برای اطلاع از موجودی سایر برند ها تماس بگیرید