الکتروموتور 0.55 کیلووات ( 1500 و 3000 دور )


الکتروموتور ۰.۵۵ کیلووات ۳۰۰۰ دور

قدرت خروجی (KW) ۰.۵۵
سرعت در بار نامی (RPM) ۲۸۳۰
جریان نامی (A) ۲.۷۱∆/۱.۵۷Y
گشتاور نامی (N.M) ۱.۸۶
تعداد فاز ۳

الکتروموتور ۰.۵۵ کیلووات ۱۵۰۰ دور

قدرت خروجی (KW) ۰.۵۵
سرعت در بار نامی (RPM) ۱۳۹۰
جریان نامی (A) ۲.۷۲∆/۱.۶Y
گشتاور نامی (N.M) ۳.۷۸
تعداد فاز ۳

الکتروموتور ۰.۵۵ کیلووات ۱۰۰۰ دور

قدرت خروجی (KW) ۰.۵۵
سرعت در بار نامی (RPM) ۱۳۷۰
جریان نامی (A) ۳.۹۲
گشتاور نامی (N.M) ۳.۸۳
تعداد فاز ۱

برای اطلاع از موجودی سایر برند ها تماس بگیرید