الکتروموتور 0.75 کیلووات


الکتروموتور ۰.۷۵ کیلووات ۳۰۰۰ دور

قدرت خروجی (KW)

۰.۷۵

سرعت در بار نامی (RPM)

۲۷۹۵

جریان نامی (A)

۳.۶∆/۲.۱Y

گشتاور نامی (N.M)

۲.۵۶

تعداد فاز

۳

الکتروموتور ۰.۷۵ کیلووات ۷۵۰ دور

قدرت خروجی (KW)

۰.۷۵

سرعت در بار نامی (RPM)

۶۹۵

جریان نامی (A)

۵.۴∆/۳.۱۲Y

گشتاور نامی (N.M)

۱۰.۳

تعداد فاز

۳

الکتروموتور ۰.۷۵ کیلووات ۱۰۰۰ دور

قدرت خروجی (KW)

۰.۷۵

سرعت در بار نامی (RPM)

۸۹۵

جریان نامی (A)

۳.۷۵∆/۲.۱۷Y

گشتاور نامی (N.M)

۸

تعداد فاز

۳

الکتروموتور ۰.۷۵ کیلووات ۱۵۰۰ دور

قدرت خروجی (KW)

۰.۷۵

سرعت در بار نامی (RPM)

۱۳۸۵

جریان نامی (A)

۳.۷∆/۲.۱۵Y

گشتاور نامی (N.M)

۵.۱۷

تعداد فاز

۳

برای اطلاع از موجودی سایر برند ها تماس بگیرید