الکتروموتور1/1 کیلووات


الکتروموتور۱/۱کیلووات ۳۰۰۰ دور

قدرت خروجی (KW) ۱.۱
سرعت در بار نامی (RPM) ۲۸۲۵
جریان نامی (A) ۴.۶∆/۲.۶۵Y
گشتاور نامی (N.M) ۳.۷۲
تعداد فاز ۳

الکتروموتور۱/۱کیلووات ۷۵۰ دور

قدرت خروجی (KW) ۱.۱
سرعت در بار نامی (RPM) ۶۴۵
جریان نامی (A) ۶.۱۸∆/۳.۵۷Y
گشتاور نامی (N.M) ۱۶.۳
تعداد فاز ۳

الکتروموتور۱/۱کیلووات ۱۰۰۰ دور

قدرت خروجی (KW) ۱.۱
سرعت در بار نامی (RPM) ۹۱۵
جریان نامی (A) ۵.۸۳∆/۳.۳۷Y
گشتاور نامی (N.M) ۱۱.۵
تعداد فاز ۳

الکتروموتور۱/۱کیلووات ۱۵۰۰ دور

قدرت خروجی (KW) ۱.۱
سرعت در بار نامی (RPM) ۱۳۹۵
جریان نامی (A) ۴.۷∆/۲.۷Y
گشتاور نامی (N.M) ۷.۵۳
تعداد فاز ۳

برای اطلاع از موجودی سایر برند ها تماس بگیرید