الکتروموتور1/5 کیلووات


الکتروموتور۱/۵کیلووات ۳۰۰۰ دور

قدرت خروجی (KW) ۱.۵
سرعت در بار نامی (RPM) ۲۸۳۰
جریان نامی (A) ۵.۷∆/۳.۳Y
گشتاور نامی (N.M) ۵.۰۶
تعداد فاز ۳

الکتروموتور۱/۵کیلووات ۷۵۰ دور

قدرت خروجی (KW) ۱.۵
سرعت در بار نامی (RPM) ۶۹۵
جریان نامی (A) ۹.۳۸∆/۵.۴Y
گشتاور نامی (N.M) ۲۰.۶۱
تعداد فاز ۳

الکتروموتور۱/۵کیلووات ۱۰۰۰ دور

قدرت خروجی (KW) ۱.۵
سرعت در بار نامی (RPM) ۹۳۰
جریان نامی (A) ۷.۵∆/۴.۳۴Y
گشتاور نامی (N.M) ۱۵.۴
تعداد فاز ۳

الکتروموتور۱/۵کیلووات ۱۵۰۰ دور

قدرت خروجی (KW) ۱.۵
سرعت در بار نامی (RPM) ۱۴۰۵
جریان نامی (A) ۶.۴∆/۳.۷Y
گشتاور نامی (N.M) ۱۰.۲
تعداد فاز ۳

برای اطلاع از موجودی سایر برند ها تماس بگیرید