الکتروموتور2/2 کیلووات


الکتروموتور۲/۲کیلووات ۳۰۰۰ دور

قدرت خروجی (KW) ۲.۲
سرعت در بار نامی (RPM) ۲۸۳۰
جریان نامی (A) ۸.۱∆/۴.۷Y
گشتاور نامی (N.M) ۷.۴۲
تعداد فاز ۳

الکتروموتور۲/۲کیلووات ۷۵۰ دور

قدرت خروجی (KW) ۲.۲
سرعت در بار نامی (RPM) ۶۹۰
جریان نامی (A) ۱۰.۴۳∆/۶Y
گشتاور نامی (N.M) ۳۰.۴۵
تعداد فاز ۳

الکتروموتور۲/۲کیلووات ۱۰۰۰ دور

قدرت خروجی (KW) ۲.۲
سرعت در بار نامی (RPM) ۹۴۵
جریان نامی (A) ۱۰.۵∆/۶.۰۳Y
گشتاور نامی (N.M) ۲۲.۲۳
تعداد فاز ۳

الکتروموتور۲/۲کیلووات ۱۵۰۰ دور

قدرت خروجی (KW) ۲.۲
سرعت در بار نامی (RPM) ۱۴۱۰
جریان نامی (A) ۸.۹∆/۵.۱۵Y
گشتاور نامی (N.M) ۱۴.۹
تعداد فاز ۳

برای اطلاع از موجودی سایر برند ها تماس بگیرید