الکتروموتور 4 کیلووات


الکتروموتور ۴ کیلووات ۳۰۰۰ دور 

قدرت خروجی (KW) ۴
سرعت در بار نامی (RPM) ۲۸۹۵
جریان نامی (A) ۸.۲∆/۴.۷۵Y
گشتاور نامی (N.M) ۱۳.۲
تعداد فاز ۳

الکتروموتور ۴ کیلووات ۷۵۰ دور 

قدرت خروجی (KW) ۴
سرعت در بار نامی (RPM) ۷۱۵
جریان نامی (A) ۱۰∆/۵.۸Y
گشتاور نامی (N.M) ۵۳.۴۲
تعداد فاز ۳

الکتروموتور ۴ کیلووات ۱۰۰۰ دور 

قدرت خروجی (KW) ۳
سرعت در بار نامی (RPM) ۹۶۰
جریان نامی (A) ۷.۲∆/۴.۱۸Y
گشتاور نامی (N.M) ۲۹.۸۴
تعداد فاز ۳

الکتروموتور ۴ کیلووات ۱۵۰۰ دور 

قدرت خروجی (KW) ۳
سرعت در بار نامی (RPM) ۱۴۱۵
جریان نامی (A) ۱۲∆/۶.۹۵Y
گشتاور نامی (N.M) ۲۰.۲۵
تعداد فاز ۳

برای اطلاع از موجودی سایر برند ها تماس بگیرید