الکتروموتور 7/5 کیلووات


الکتروموتور ۷/۵ کیلووات ۳۰۰۰ دور 

قدرت خروجی (KW) ۷.۵
سرعت در بار نامی (RPM) ۲۹۰۵
جریان نامی (A) ۱۵.۲∆/۸.۸Y
گشتاور نامی (N.M) ۲۴.۶۵
تعداد فاز ۳

الکتروموتور ۰.۷۵ کیلووات ۷۵۰ دور

قدرت خروجی (KW) ۰.۷۵
سرعت در بار نامی (RPM) ۶۹۵
جریان نامی (A) ۵.۴∆/۳.۱۲Y
گشتاور نامی (N.M) ۱۰.۳
تعداد فاز ۳

الکتروموتور ۷/۵ کیلووات ۱۰۰۰ دور 

قدرت خروجی (KW) ۷.۵
سرعت در بار نامی (RPM) ۹۶۵
جریان نامی (A) ۱۶.۵۷∆/۹.۵۷Y
گشتاور نامی (N.M) ۷۴.۲۲
تعداد فاز ۳

الکتروموتور ۷/۵ کیلووات ۱۵۰۰ دور 

قدرت خروجی (KW) ۷.۵
سرعت در بار نامی (RPM) ۱۴۴۵
جریان نامی (A) ۱۵.۸∆/۹.۱Y
گشتاور نامی (N.M) ۴۹.۵۶
تعداد فاز ۳

برای اطلاع از موجودی سایر برند ها تماس بگیرید