الکتروموتور 11 کیلووات


الکتروموتور ۱۱ کیلووات ۳۰۰۰ دور 

قدرت خروجی (KW) ۱۱
سرعت در بار نامی (RPM) ۲۹۴۰
جریان نامی (A) ۲۱.۳∆/۱۲.۳Y
گشتاور نامی (N.M) ۳۵.۷۳
تعداد فاز ۳

الکتروموتور ۱۱ کیلووات ۱۰۰۰ دور 

قدرت خروجی (KW) ۱۱
سرعت در بار نامی (RPM) ۹۶۵
جریان نامی (A) ۲۵.۸۷∆/۱۴.۹۴Y
گشتاور نامی (N.M) ۱۰۸.۸۵
تعداد فاز ۳

الکتروموتور ۱۱ کیلووات ۱۵۰۰ دور 

قدرت خروجی (KW) ۱۱
سرعت در بار نامی (RPM) ۱۴۵۵
جریان نامی (A) ۲۲.۶∆/۱۳Y
گشتاور نامی (N.M) ۷۲.۲
تعداد فاز ۳

برای اطلاع از موجودی سایر برند ها تماس بگیرید