پمپ کارواش 100 بار


کارواش صنعتی ۱۰۰ بار که به صورت دائم کار بوده و از جهت قیمت، فشار و کارکرد مناسب ترین گزینه می باشد.

فشار پمپ : ۱۰۰ بار

پمپ / الکتروموتور : موتوژن تبریز

قدرت : ۳ اسب بخار

برای اطلاع از موجودی سایر برند ها تماس بگیرید