پمپ کارواش 200 بار


کارواش صنعتی ۲۰۰ بار که به صورت دائم کار بوده و از جهت قیمت، فشار و کارکرد مناسب ترین گزینه می باشد.

فشار پمپ : ۲۰۰ بار

پمپ / الکتروموتور : موتوژن تبریز

قدرت : ۷.۵ اسب بخار

برای اطلاع از موجودی سایر برند ها تماس بگیرید