پمپ کارواش 150 بار


فشار پمپ : ۱۵۰ بار

پمپ / الکتروموتور : موتوژن تبریز

قدرت : ۵.۵ اسب بخار

کارواش صنعتی ۱۵۰ بار که به صورت دائم کار بوده و از جهت قیمت، فشار و کارکرد مناسب ترین گزینه می باشد.

برای اطلاع از موجودی سایر برند ها تماس بگیرید