دستگاه هواده پدل ویل


دستگاه هواده پاروئی یا پدل ویل بصورت شناور بر روی سطح آب عمل می کند و برای هوادهی در مزارع پرورش میگو ، مزارع ماهیان گرم آبی و آب بندان ها بسیار مناسب و کارا میباشد

برای اطلاع از موجودی سایر برند ها تماس بگیرید