موتور شناور روغنی قابل سیم پیچی 4 اینچ


از گروه پمپ های سانتریفیوژ طبقاتی مستغرق بوده که جهت استخراج آب تمیز از چاه و افزایش فشار برای کاربردهای زراعی و صنعتی وغیره استفاده می گردد و با بدنه و پروانه برنز برای جا به جایی آب شور و یا آب دریا مورد استفاده قرار می گیرند .

از لحاظ خنک کاری به دو نوع آب خنک و روغن خنک تقسیم بندی می شوند.

برای اطلاع از موجودی سایر برند ها تماس بگیرید