پمپ دنده ای داخلی PGF


پمپ دنده ای داخلی از یک چرخ دنده ی محرک خارجی که درون یک حلقه ای قرار گرفته، ساخته شده است. با گردش چرخدنده ها، بدلیل دور از هم شدن دندانه ها از هم، مکش ایجاد شده و سیال به واسطه ی فشار هوا به درون پمپ دنده ای هیدرولیکی رانده می شود. در پمپ های دنده ای داخلی از یک دنده ی داخلی و یک دنده ی خارجی استفاده شده است.
دبی ثابت، فشار ماکزیمم 250bar ، سایز 1.7 تا 40

برای اطلاع از موجودی سایر برند ها تماس بگیرید