پمپ دنده ای داخلی PGH-2X


در پمپ های دنده ای داخلی از یک دنده ی داخلی و یک دنده ی خارجی استفاده شده است. این پمپ ها بیشتر به منظور روغنکاری و تغذیه در فشار های کمتر از ۱۰۰۰ psi استفاده می شود ولی در انواع چند مرحله ای دسترسی به محدوده ی فشاری در حدود 4000 psi نیز امکان پذیر است. کاهش بازدهی در اثر سایش در پمپ های دنده ای داخلی بیشتر از پمپ های دنده ای خارجی است. این نوع پمپ ها به سرعت و فشار ورودی کمی نیاز دارند. مزایا ی پمپ های دنده ای داخلی عبارتند خروجی یکنواخت و بدون نوسان، مناسب برای سیال با ویسکوزیته(لزجت) بالا، عملکرد عالی پمپ دنده ای داخلی در هر دو جهت، تعمیر و نگهداری ساده، طراحی قابل انعطاف.

برای اطلاع از موجودی سایر برند ها تماس بگیرید