گیربکس شافت مستقیم پایه دار پویا گیربکس


این گیربکس ها دارای فلنجهای متفاوت واسطه موتور و گیربکس می باشد, که امکان نصب انواع موتور ها (ژن , چینی, اروپایی) با توان های متفاوت دارا می باشد.

برای اطلاع از موجودی سایر برند ها تماس بگیرید