گیربکس فلنج دار شافت مستقیم شریف اصفهان


این گیربکس قابلیت کوپل شدن با الکتروموتور های محتلف را دارد.

برای اطلاع از موجودی سایر برند ها تماس بگیرید